NAGRODA

Fundacja O! MIASTO ustanowiła nagrodę za najlepszą pracę naukową o tematyce dotyczącej współczesnych zagadnień rozwoju i przekształceń miast, urbanizacji oraz miejskich wspólnot w Polsce.

Nagroda Fundacji O!MIASTO przyznawana będzie w trybie konkursowym, raz na dwa lata, w dwóch kategoriach, według zasad określonych w Regulaminie, z którym można zapoznać się poniżej.
Prace zgłoszone do konkursu oceniać będzie Kapituła Nagrody, której przewodniczy Pan prof. zw. dr hab. Grzegorz Węcławowicz.

Nabór prac konkursowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej Fundacji w ostatnim tygodniu stycznia 2024 r.
W pierwszej edycji konkursu zgłaszać będzie można prace obronione w latach 2022-2023.

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ

UWAGA: Komunikaty lub inne informacje dotyczące ustanowionej nagrody oraz przeprowadzanego konkursu publikowane będą wyłącznie na stronie internetowej organizatora.

KOMUNIKAT nr 1 (29 stycznia 2024 r.): w sprawie terminu ogłoszenia naboru prac do konkursu

Informujemy, że w dniu 29 lutego opublikujemy komunikat nr 2, zawierający:

  • termin rozpoczęcia i zakończenia naboru zgłoszeń do konkursu w obu kategoriach,
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu i jego regulaminu,
  • poster konkursu,
  • skład Kapituły Nagrody.

KOMUNIKAT nr 2: w sprawie ogłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru zgłoszeń do konkursu w obu kategoriach.

Ogłaszamy nabór do konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, które zostały obronione w okresie od 29 stycznia 2022 r. do 29 stycznia 2024 r. na wyższej uczelni w Polsce, w szczególności podejmujące problematykę: geografii miast, urbanistyki i projektowania urbanistycznego, socjologii miast, ekonomii miast i finansowania urbanizacji, antropologii i przekrojowych badań nad wspólnotami miejskimi oraz kultury miejskiej i miasta jako motywu w twórczości artystycznej.
Uprzejmie informujemy, że na zgłoszenia prac do ogłoszonego konkursu czekamy od 29 maja do 31 sierpnia 2024 r.
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną, na adres konkurs@omiasto.org
Przed przygotowaniem zgłoszenia prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu oraz naszymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania [Q&A].
Zgłoszenie prosimy przygotować za pomocą obu formularzy: [A – zgłoszenie] i [B – karta zgłoszenia].

Po rozpoczęciu naboru nie będziemy odpowiadać indywidualnie na pytania dotyczące regulaminu i organizacji konkursu. Odpowiedzi zamieszczać będziemy wyłącznie w sekcji [Q&A].

Planowany przez organizatora termin rozstrzygnięcia konkursu to 30.11.2024 r.

Skład Kapituły Nagrody: [KAPITUŁA]

Poster konkursu: [POSTER DO POBRANIA]

KOMUNIKAT nr 3 (30 czerwca 2024 r.) : w sprawie czasowego zawieszenia ogłoszonego naboru zgłoszeń do konkursu w obu kategoriach.

Ogłaszamy, że z powodu śmierci Przewodniczącego Kapituły Nagrody – ś.p. Profesora Grzegorza Węcławowicza, wobec treści Uchwały nr 3/2023 Zarządu Fundacji z dnia 9.10.2023r. w związku z art. 8 ust. 1 Regulaminu zmuszeni jesteśmy zawiesić nabór zgłoszeń do konkursu do czasu uzupełnienia składu Kapituły Nagrody do regulaminowej liczby osób i powołania nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej.

Z uwagi na okres wakacyjny, uzgodnienia dotyczącego powołania nowego członka/członkini Kapituły są utrudnione, dlatego zwieszamy nabór co najmniej do 30 września 2024 r. O nowym składzie Kapituły oraz terminie ponownego otwarcia naboru powiadomimy w osobnym komunikacie.

Terminy zakończenia naboru oraz rozstrzygnięcia konkursu zostaną odpowiednio wydłużone, tj. co najmniej o 3 miesiące (nabór najprawdopodobniej do 30 listopada br., rozstrzygnięcie do końca lutego 2025 r.).