POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z tej strony internetowej (tj. odwiedzanie witryny Fundacji O!MIASTO) skutkuje przetwarzaniem informacji osobowych, takich jak informacje o urządzeniu, z którego korzysta odwiedzający lub o adresie IP. Inne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, pseudonim czy adres poczty elektronicznej nie są pozyskiwane, gromadzone i przetwarzane, chyba że odwiedzający zechce dobrowolnie je przekazać, np. używając opcji rejestracji, zamawiając powiadomienia
o publikacji nowych treści na stronie przy pomocy formularza udostępnionego na stronie startowej lub kontaktując się drogą mailową na adres podany w zakładce: kontakt.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania opublikowanych na stronie treści, kontroli ruchu na stronie oraz zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Administratorem danych osobowych jest Fundacja O!MIASTO, z siedzibą w Bytomiu przy placu Słowiańskim 7/2, z którą można się skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres fundacja(at)mliczynska.pl

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, takim jak np.: portale do których przekierowania znajdują się w opublikowanych treściach, podmioty, które zajmuje się utrzymaniem, techniczną obsługą tej strony oraz kontrolą liczby i czasu odwiedzin użytkowników strony. Podmioty te mają siedzibę we Francji, co oznacza że muszą spełniać wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Podmioty, które otrzymują dane osobowe w związku z wejściem na stronę (np. wyszukiwarki internetowe) mogą wykorzystać je do wyświetlania odwiedzającemu podobnych treści, dopasowanych do tych, których wyszukiwano.

Dane są przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania i nie dłużej niż 26 miesięcy. Każdy użytkownik strony ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć skargę do organu nadzorczego.
Można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub aplikacji urządzenia mobilnego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.