MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_1

Zapraszamy w dniu 31 stycznia 2023 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych do udziału w webinarium, którego celem jest  zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż 20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma.

„Miejskie”, urbanologiczne  webinarium dla nauczycieli oferujemy po raz pierwszy, zakładając, że zapoczątkuje serię wydarzeń o różnej formie ale jednym celu – więcej miasta w edukacji. Zależy nam na pokazaniu, w jaki sposób można uatrakcyjnić lekcje poprzez wplecenie tematyki miejskiej i tematów związanych z życiem w mieście, z uwzględnieniem podstawy programowej i uwarunkowań metodycznych nauczania w szkole podstawowej.
Chcemy zacząć od muzyki i plastyki. Przedstawimy współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej  wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

STUDENCKIE STYPENDIUM URBANOLOGICZNE 2025


Informujemy, że  IV kwartale 2023r. Fundacja O!MIASTO zamierza ogłosić konkurs na 12 miesięczne stypendium naukowe, dla studentów i studentek studiów II stopnia, których celem edukacyjnym  do realizacji przed końcem 2025 r. jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej w j. polskim, na polskiej uczelni wyższej – poświęconej szeroko rozumianej tematyce urbanizacji Polski.
Regulamin konkursu stypendialnego opublikujemy przed dniem 30.09.2023r. wyłącznie na naszej stronie internetowej, zapraszamy do udziału w konkursie.

KONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE


Chcemy poinformować, że po wielu latach starań,  w roku 2023 osiągniemy potencjał finansowy, który w końcu umożliwi Fundacji O!MIASTO przeprowadzenie konkursu, wyłonienie i nagrodzenie autorki/autora najbardziej nietuzinkowej, nowatorskiej i użytecznej pracy magisterskiej albo doktorskiej, o tematyce urbanologicznej, obronionych w Polsce w latach 2020-2023 (I edycja nagrody).
Regulamin konkursu, w tym sposób nagrodzenia, warunki formalne i terminy składania aplikacji opublikujemy nie później niż 31 marca 2023r., wyłącznie na naszej stronie internetowej. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  przed 30.03.2024r.

Zapraszamy do udziału w konkursie, a kolejne informacje o postępowaniu konkursowym opublikujemy nie wcześniej niż 21.01.2023r.