REJESTRACJA

23 października 2014 zakończyły się procedury związane z rejestracją fundacji, co wpierw wymagało niewielkiej korekty postanowień statutu. Fundacja O!MIASTO została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy,  i w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ widnieje pod Nr 0000527501.