Fundacja prywatna utworzona w 2014r. w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej 

CELE  FUNDACJI:
1. Działalność społecznie użyteczna zmierzająca do rozumniej urbanizacji Polski, rozwoju życia miejskiego, wiedzy o mieście (tj. urbanologii) i szeroko rozumianej kultury miasta.
2.Upowszechnianie informacji, umiejętności, wiedzy oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw, w zakresie określonym w pkt.1.
3.Działalność naukowo-techniczna, rozwój nauki, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat miast, w tym w zakresie: urbanistyki, historii i geografii miast, ekologii, socjologii i ekonomii miast, krajobrazu miejskiego, demografii, marketingu miast, rewitalizacji miast i ochrony dziedzictwa kulturowego miast.
4.Działalność charytatywna – wspieranie osób i organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie działalności wspomagającej gospodarczy rozwój miast oraz poprawę jakości życia w miastach, wspomaganie rozwoju miejskich wspólnot i miejskich społeczności lokalnych.
5.Działalność oświatowa, wspieranie kultury, edukacji i wychowania w kulturze miasta.

Korzystanie z witryny internetowej fundacji jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności, w której informujemy o tym, jakie dane osobowe użytkowników witryny internetowej są zbierane i w jaki sposób będą przetwarzane.