FESTIWAL ARCHITEKTURY

logo-festiwalu-architektury

Na prośbę organizatorów Festiwalu Architektury podjęliśmy się poprowadzenia panelu poświęconego rewitalizacji (→ strona Festiwalu Architektury 2016). W dyskusji 14 września, w pawilonie wystawowym SARP przy ul.Foksal w Warszawie uczestniczyli: Paulina Czurak – właścicielka firmy Ideograf, p.Marta Sękulska-Wrońska – współwłaściciel i architekt w firmie WXCA, p. Piotr Olbryś – dyrektor w firmie Balmoral Properties, p. Bartosz Poniatowski – kierownik Oddziału Estetyki i Krajobrazu Miasta w Biurze Architekta Miasta Łódź oraz p. Krzysztof Pykel  – dyrektor inwestycyjny w firmie Port Praski. Dyskutanci wymieniali opinie i refleksje na temat trzech, generalnych kwestii istotnych w bieżącej praktyce procesów rewitalizacji w Polsce:
1. Rewitalizacja jest obecnie bardzo nośnym, wręcz modnym tematem dyskusji, który ogniskuje rosnące zainteresowanie zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Skąd się bierze ten ‘magnetyzm’ rewitalizacji? Założenia zarysowane w projekcie Narodowego Planu Rewitalizacji oraz rosnąca dostępność funduszy unijnych na projekty rewitalizacyjne są znaczącą, praktyczną przesłanką tego zainteresowania, ale czy jedyną i czy najistotniejszą? Jakie są inny przyczyny oraz perspektywy utrwalenia tej ‘mody na rewitalizację’?
2. Czy i w jakim stopniu wysoka jakość architektury jest czynnikiem katalizującym procesy rewitalizacji w miastach? Czy ponadprzeciętne, wybitne lub kontrowersyjne realizacje architektoniczne, w tym szczególnie te, zyskujące miano ‘architektonicznych ikon’ – jak np. Cricoteka na krakowskim Podgórzu czy siedziby NOSPR i Muzeum Śląskiego, które wzniesione zostały na terenach b. KWK Katowice – tworzą ‘masę krytyczną’ dla wywołania ożywienia w zmarginalizowanych dzielnicach miast? Jaka architektura może być katalizatorem rewitalizacji? A wobec tego, jakie są zadania projektanta, architekta lub urbanisty?
3. Rewitalizacja, według niedawno wprowadzonej ustawy o rewitalizacji, ma być zmianą inicjowaną, zaplanowaną i sterowaną przez władze miast. Jaka jest wobec tego rola sektora prywatnego – przedsiębiorców, inwestorów i projektantów – w rewitalizacji? Ustawa używa pojęcia ‘Interesariusz rewitalizacji’, które zakłada istnienie zobiektywizowanego wspólnego interesu – sensu przeprowadzenia rewitalizacji. Czy jest nim ład przestrzenny?

Poniżej fotorelacja z przebiegu panelu dyskusyjnego.

KIERUNEK: ŚLĄSKIE 3.0

Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego p. Wojciecha Saługi, Fundacja O!MIASTO uczestniczy w pracach zespołów eksperckich, których zadaniem jest wskazanie perspektyw rozwojowych województwa na najbliższe lata, w ramach inicjatywy Kierunek – Śląskie 3.0
Poniżej fotorelacja z pierwszych warsztatów, które odbyły się 13 września 2016r. w Dąbrowie Górniczej. Tematem zajęć była przyszłość subregionu centralnego. Przedsięwzięciu towarzyszy inicjatywa: Śląskie_Tu rozmawiamy.

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

info W dniu 23 września (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się  seminarium pn. „Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy”. Seminarium, które organizuje Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją O!Miasto jest adresowane do przedstawicieli wszystkich gmin, które prowadzą na swoim terenie działania rewitalizacyjne (lub planują ich rozpoczęcie), w tym także z wykorzystaniem przepisów ustawy o rewitalizacji. Seminarium odbędzie się w Katowicach, w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Program seminarium →POBIERZ

Współorganizatorem seminarium jest:
Śląski Związek Gmin i Powiatów
zwiazek-gmin