CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Zapraszamy na drugie w tym roku wydarzenie edukacyjne, z cyklu poświęconego rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach, które planujemy na czwartek 21 marca.
Tematem będzie transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla w którym go zorganizujemy (wybudujemy). W wielu programach rewitalizacji coraz częściej pojawiają się przedsięwzięcia tego rodzaju, których realizacji nie zawsze towarzyszy poczucie pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, który się z nimi, przynajmniej teoretycznie, wiąże.

Spotkanie odbędzie się tym razem w Zabrzu. Będzie miało formułę spaceru studialnego połączonego z krótkim seminarium dyskusyjnym. Spotkamy się o godz. 10:00 przy nowo otwartym dworcu przesiadkowym przy ul. Goethego, gdzie przyjrzymy się zastosowanym rozwiązaniom i zapoznamy się z opiniami użytkowników. Potem (około 12:00) przejdziemy do lokalu fundacji przy placu Krakowskim 2, gdzie odbędzie się część seminaryjna (12:30-14:30).

Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres fundacja[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 7. marca

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

SEMINARIUM Z CYKLU „CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ”

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 25 stycznia przyszłego roku w Zabrzu.
Tematem będzie demografia i rola czynników ludnościowych w programowaniu ożywienia zdegradowanych obszarów miasta.

Ze względu na zmienne warunki pogodowe tym razem szczegółowy program spotkania przedstawimy dopiero 15 stycznia. Spotkamy się o godz. 11:00 w lokalu fundacji, w Zabrzu przy placu Krakowskim 2.
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 21. stycznia 2024 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Po przerwie wakacyjnej wracamy do cyklicznych „Czwartków z rewitalizacją”.
Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym oraz – gdy już aura nie zachęca do wędrówek po mieście – formułę seminaryjną.

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 19.10. w Bytomiu.
Tematem będzie „ulica główna” i jej rola w ożywianiu obszaru zdegradowanego. Problem zgłębimy na przykładzie ul Mickiewicza – głównej ulicy jednego z podobszarów rewitalizacji w Bytomiu.

Spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólna próba sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 u zbiegu ul. Mickiewicza i Prusa (przy bramie budynku Prusa 22)
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 16. października.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r.

Tym razem, w Dniu Dziecka, tematem naszego spaceru i dyskusji będzie rewitalizacyjna funkcja sportów miejskich, a wydarzenie poprowadzi dr inż. arch. Bogusław Hajda, wydawca czasopisma elektronicznego www.sportymiejskie.pl

Podczas tego spaceru studialnego odwiedzimy dwa miejsca położone na bytomskim Rozbarku – skate park oraz siłownię na wolnym powietrzu. Zbiórka o godz. 11:00 przy krzyżu obok skate parku.

„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  25 maja. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, ale ograniczony do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją” planujemy na 23 marca 2023 r.
„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Otrzymaliśmy maile z sugestiami aby kolejne spotkanie było ponownie poświęcone przestrzeniom publicznym, z wykorzystaniem przykładu z Katowic, Chorzowa lub Bytomia (liczni korespondenci postulują abyśmy powtórzyli spacer po parku kieszonkowym). Zatem na razie sygnalizujemy termin kolejnego „Czwartku z rewitalizacją” a miejsce podamy niebawem.

Podobnie jak poprzednio, spotkanie potrwa około 4 godzin a tym razem zaczniemy nieco wcześniej,
o godz. 10:00. Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  20 marca. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ : REAKTYWACJA

Po prawie dwuletniej przerwie, zamierzamy reaktywować „Czwartki z rewitalizacją”. Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym – każde spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Pierwszy spacer planujemy na czwartek –  22 września, w godzinach od 11:00 do 14:30, a jego tematem będzie wykorzystanie koncepcji parków kieszonkowych do aktywizacji mieszkańców i poprawy jakości ich życia w mieście.

Zbiórka uczestników przy parku kieszonkowym przy ul. Katowickiej 27 w Bytomiu. Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  19 września. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy!