OGŁOSZENIE

Fundacja O!MIASTO zamierza powierzyć w formule B2B odpłatne redagowanie i publikowanie, wydawanego przez nas Magazynu Elektronicznego MIASTO, z kontynuacją zasad i kryteriów merytorycznych określonych w artykule wstępnym na stronie wejściowej: www.miasto.me

Magazyn jest zarejestrowanym czasopismem elektronicznym – periodykiem ukazującym się raz miesiącu (o objętości nie mniej niż 4 artykułów).

Poszukujemy osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo innego podmiotu doświadczonego zarówno w: administrowaniu stronami www, tworzeniu treści do publikacji w Internecie (portal, witryna, czasopismo elektroniczne), jak również w zakresie tematyki urbanologicznej, rozwoju miast i zagadnień szeroko rozumianej kultury miast, o udokumentowanym dorobku i odpowiednim wykształceniu (preferowane są osoby z tytułem doktora (w zakresie: geografia miast, urbanistyka, antropologia miast, socjologia), albo podmioty, w których zatrudnione są takie osoby.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres fundacja(at)omiasto.org
List aplikacyjny powinien zawierać informacje nt. wykształcenia, doświadczenia i motywacji do podjęcia ww. zadania oraz oczekiwania finansowe. Na oferty czekamy do 18 sierpnia.