PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DZIAŁANIU NA RZECZ LOKALNEJ WSPÓLNOTY


LOGO SZKOLENIA
Zapraszamy organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w sprawy rozwoju miast, gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz ochrony krajobrazu miast, na specjalistyczne szkolenie, którego celem będzie uzyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych w działaniach, które wymagają pracy ze Studium i planem miejscowym.
Jak czytać i interpretować opracowania planistyczne? Jak się poruszać w gąszczu fachowej terminologii, na co zwracać szczególną uwagę, gdy uczestniczymy w konsultacjach lub prezentacji planu? O co pytać i co kontrolować by skutecznie oddziaływać na przekształcanie przestrzeni miasta?
Szkolenie odbędzie się 20-21 marca 2015r. w Katowicach-Nikiszowcu.
Program szkolenia i informacje organizacyjne: PROGRAM
Zajęcią poprowadzi urbanistka z Poznania – p. Magdalena Kostencka-Burek (Biogram). Szkolenie organizujemy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
Zgłoszenia mailem na adres: fundacja@mliczynska.pl 

Szkolenie organizowane przez Fundację O! MIASTO we współpracy z:

  LOGO FIL OFICJALNE  logo centrum zimbardo boczny napis jpg