WIZYTA STUDYJNA

„Miasto a jego podmiejskie zespoły dworsko-folwarczne – osiągnięcia i perspektywy społeczno-gospodarczego ożywienia poprzez ich rewitalizację” – to temat wizyty studyjnej, którą zorganizowaliśmy w dniach 22-24. stycznia, zabierając jej uczestników do Jeleniej Góry i pobliskiej Doliny Pałaców i Ogrodów (link), położonych w  pobliskim województwie dolnośląskim. Uczestnicy zapoznali się z  dotychczasowymi, namacalnymi rezultatami  restauracji i gospodarczego ożywiania zespołów dworsko-folwarcznych, działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi podejmowanymi przez ich różnych właścicieli (w tym we współpracy ze stowarzyszeniem VSK) oraz wpływem tych znaczących zmian zachodzących w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, na  rozwój tego miasta. Poniżej krótka foto – relacja z wizyty studyjnej. Więcej na temat organizowanych wizyt studyjnych – niebawem.

 pd_1 pd_2 pd_3

NASZA POMOC W REWITALIZACJI: SPACER STUDYJNY W JAWORZNIE

Pierwszym naszym przedsięwzięciem w tym roku było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 12 stycznia spaceru studyjnego po osiedlu OTK w Jaworznie, w którym wzięli udział przedstawiciele: społeczności mieszkańców tego osiedla, Wydziału Rozwoju i Planowania Gospodarczego Urzędu Miasta Jaworzna, Stowarzyszenia „Fabryka Inicjatyw” z katowickiego Nikiszowca oraz F.O!M. Celem spaceru było dostarczenie wiedzy i wymiana poglądów na temat możliwości i metod działań, które mogą zintegrować mieszkańców osiedla wokół idei jego rewitalizacji. Na kwiecień uczestnicy spaceru zaplanowali wizytę studyjną w Nikiszowcu. Poniżej relacja fotograficzna z tego przedsięwzięcia.

SS_1 SS_3 SS_2 SS_4