ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Reagując na zapytania i sugestie adresatów naszej działalności statutowej, zamierzamy powtórzyć seminarium on-line z 2023r. poświęcone miastu, jako motywu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

Zapraszamy w dniu 24 kwietnia 2024 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych oraz pedagogów z ośrodków pomocy rodzinie, placówek opiekuńczych itp. do udziału w webinarium, którego celem jest zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć (lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań itd.) z dziećmi od lat 9 do 14 (klasy IV–VIII).
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do 19 kwietnia 2024 r.), dostępu do Internetu i podstawowej znajomości funkcji aplikacji Zoom.

Podczas webinarium współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji czy innych zajęć z dziećmi – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Po przerwie wakacyjnej wracamy do cyklicznych „Czwartków z rewitalizacją”.
Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym oraz – gdy już aura nie zachęca do wędrówek po mieście – formułę seminaryjną.

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 19.10. w Bytomiu.
Tematem będzie „ulica główna” i jej rola w ożywianiu obszaru zdegradowanego. Problem zgłębimy na przykładzie ul Mickiewicza – głównej ulicy jednego z podobszarów rewitalizacji w Bytomiu.

Spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólna próba sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 u zbiegu ul. Mickiewicza i Prusa (przy bramie budynku Prusa 22)
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 16. października.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_3

Przypominamy o jutrzejszym webinarium. Informujemy, że nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Zgłosiło się 5 osób – nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych w: Raciborzu, Szczyrku, Katowicach, Mikołowie i Wieluniu. Uczestnicy otrzymali konspekt webinarium oraz linki do logowania i instrukcję, w jaki sposób to zrobić, na podany w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
Zajęcia zaczynamy o godz.12:00. Więcej o tematyce webinarium piszemy tutaj.

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_2

We wtorek 31 stycznia 2023 r. proponujemy webinarium, którego celem jest  zainspirowanie nauczycieli szkół podstawowych do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.  Jak dotąd mamy tylko dwa zgłoszenia. Informacje nt. tego webinarium dostępne są TUTAJ

Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga jedynie zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma. 

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do udziału. W razie pytań, prosimy o maile na adres elektroniczny jw. albo telefon do biura fundacji.

 

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_1

Zapraszamy w dniu 31 stycznia 2023 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych do udziału w webinarium, którego celem jest  zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż 20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma.

„Miejskie”, urbanologiczne  webinarium dla nauczycieli oferujemy po raz pierwszy, zakładając, że zapoczątkuje serię wydarzeń o różnej formie ale jednym celu – więcej miasta w edukacji. Zależy nam na pokazaniu, w jaki sposób można uatrakcyjnić lekcje poprzez wplecenie tematyki miejskiej i tematów związanych z życiem w mieście, z uwzględnieniem podstawy programowej i uwarunkowań metodycznych nauczania w szkole podstawowej.
Chcemy zacząć od muzyki i plastyki. Przedstawimy współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej  wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ : REAKTYWACJA

Po prawie dwuletniej przerwie, zamierzamy reaktywować „Czwartki z rewitalizacją”. Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym – każde spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Pierwszy spacer planujemy na czwartek –  22 września, w godzinach od 11:00 do 14:30, a jego tematem będzie wykorzystanie koncepcji parków kieszonkowych do aktywizacji mieszkańców i poprawy jakości ich życia w mieście.

Zbiórka uczestników przy parku kieszonkowym przy ul. Katowickiej 27 w Bytomiu. Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  19 września. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy!

WARSZTAT NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI W REWITALIZACJI

Zapraszamy na webinarium w formule warsztatu,

którego tematem będzie dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna  w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przestrzeniach publicznych – rozwiązywanie praktycznych problemów.

Szkolenie odbędzie się 21 stycznia, w godzinach od 9:00 do 15:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, liczba uczestników ograniczona do 8, decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 15 stycznia. Udział w webinarium jest bezpłatny. W zgłoszeniu prosimy podać zagadnienia czy też problemy, które Państwa nurtują i które chcielibyście przeanalizować i przepracować podczas webinarium. Serdecznie zapraszamy!

STYCZNIOWE WEBINARIUM


Informujemy, że 21 stycznia 2022 (piątek) w godzinach od 10:30 do 13:30 odbędzie się kolejne webinarium, którego tematem będzie dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna  w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Program zajęć tego szkolenia on-line będzie podobny do poprzedniego webinarium, zorganizowanego w marcu, a które cieszyło się dużym zainteresowaniem (do pobrania: PROGRAM SZKOLENIA)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej fundacji, podobnie jak poprzednio zakładamy udział niewielkiej liczby uczestników, aby umożliwić bezproblemowy i interaktywny przebieg zajęć (maksimum 6 osób). Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z linkiem do spotkania on-line na platformie Zoom. Udział w webinarium jest bezpłatny.

SZKOLENIE ON-LINE

Informujemy, że 4 marca 2021 w godzinach od 9:30 do 12:30 odbędzie się webinarium- szkolenie on-line, którego tematem będzie dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna  w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych (ramowy program można pobrać poniżej)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej fundacji, a zakładamy udział maksimum 8 osób (skorzystamy z platformy Zoom). Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z linkiem do spotkania on-line. Udział w webinarium jest bezpłatny.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI_2021