RELACJA ZE SZKOLENIA DLA NGO

W dniach 20-21 marca zorganizowaliśmy szkolenie dla członków organizacji pozarządowych. Zajęcia szkoleniowe miały na celu dostarczenie UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKICH PRZYDATNYCH W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WSPÓLNOT LOKALNYCH I UCZESTNICTWA W ROZWOJU MIASTA.
DWUDNIOWE ZAJĘCIA, KTÓRE PROWADZIŁA p. MAGDALENA KOSTENCKA-BUREK DOTYCZYŁY PRACY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I PLANAMI MIEJSCOWYMI, W TYM: CZYTANIA I ANALIZOWANIA TYCH OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH, PORUSZANIA SIĘ W FACHOWEJ TERMINOLOGII – I DZIĘKI TEMU – ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.
W SZKOLENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 25 OSÓB z 11 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W 7 MIASTACH POŁUDNIOWEJ POLSKI.
PONIŻEJ FOTOGRAFICZNA RELACJA Z TEGO SZKOLENIA.

INAUGURACJA WSPÓŁPRACY ZE ŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM GMIN I POWIATÓW

9 marca odbyło się inauguracyjne seminarium dla Radnych i Pracowników Samorządowych: MIASTO – PLANOWANIE  ROZWOJU I REWITALIZACJA. Prawie 40 uczestników z werwą dyskutowało oraz wymieniało obserwacje, refleksje i oceny. Zaproponowana tematyka i sposób prowadzenia spotkania spotkały się z akceptacją i dużym zainteresowaniem uczestników,
na co dzień aktywnych w kilkunastu miastach województwa śląskiego.

Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację O!MIASTO we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Planowana jest współpraca obu instytucji, kolejne seminarium przewidujemy jeszcze przed wakacjami. Relacja fotograficzna dzięki uprzejmości Śl.Z.GiP [aut.:Małgorzata Surmacz]