RELACJA ZE SZKOLENIA DLA NGO

W dniach 20-21 marca zorganizowaliśmy szkolenie dla członków organizacji pozarządowych. Zajęcia szkoleniowe miały na celu dostarczenie UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKICH PRZYDATNYCH W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WSPÓLNOT LOKALNYCH I UCZESTNICTWA W ROZWOJU MIASTA.
DWUDNIOWE ZAJĘCIA, KTÓRE PROWADZIŁA p. MAGDALENA KOSTENCKA-BUREK DOTYCZYŁY PRACY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I PLANAMI MIEJSCOWYMI, W TYM: CZYTANIA I ANALIZOWANIA TYCH OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH, PORUSZANIA SIĘ W FACHOWEJ TERMINOLOGII – I DZIĘKI TEMU – ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.
W SZKOLENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 25 OSÓB z 11 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W 7 MIASTACH POŁUDNIOWEJ POLSKI.
PONIŻEJ FOTOGRAFICZNA RELACJA Z TEGO SZKOLENIA.