OTWARCIE WYSTAWY O REWITALIZACJI POZNAŃSKIEJ ŚRÓDKI

W piątek 15 listopada w Bramie Poznania otwarto wystawę, która pokazuje dzieje rewitalizacji poznańskiej Śródki. Arcyciekawe zestawienie najważniejszych faktów – przekształceń  przestrzennych i wydarzeń, zilustrowane zostało bogatą dokumentacją fotograficzną, która uzmysławia jak wielkie zaszły tu zmiany… Wystawę można oglądać do 15 grudnia 2019 r.