INFORMACJA

Informacja dotycząca COVID-19 | Rigips

Podobnie jak wiele innych organizacji pozarządowych, fundacja została zmuszona do czasowego ograniczenia działalności z powodu pandemii, przez co w tym roku – jak dotąd skupiamy się na redagowaniu i publikacji magazynu elektronicznego MIASTO.
Jak wygląda obecna sytuacja sektora NGO przedstawia raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań 2020”, którego lekturę rekomendujemy – LINK DO RAPORTU.

Jednocześnie zamierzamy kontynuować „Czwartki z rewitalizacją”, wstępnie zakładając , że odbędą się one albo w formie klasycznej albo w formule on-line, jako webinaria na platformie Zoom
Zaplanowaliśmy dwa szkolenia – seminaria problemowe:

  1. Inwestycje zewnętrzne w obszarze rewitalizacji – jak przyciągnąć inwestora? Tematyką szkolenia w dniu 3 grudnia będą następujące wyzwania: jak promować atrakcyjność inwestycyjną gminy wobec zdiagnozowania problemów i dysfunkcji obszarów zdegradowanych? Jaka powinna być funkcja promocyjna GPR/LPR – czyli w jaki sposób deficyty miasta przekuć w atuty? Jak przygotować i poprowadzić prezentację rezultatów procesu rewitalizacji dla potencjalnych inwestorów spoza gminy?
    Zajęcia poprowadzą: dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda i dr Ferdynand Morski
  2. Jak wzmacniać i dynamizować proces rewitalizacji? Zakres merytoryczny szkolenia w dniu 10 grudnia będzie następujący: niekonwencjonalne techniki mobilizacji społeczności lokalnej, współpraca z przedsiębiorcami a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), sektor naukowo-badawczy i szkoły wyższe – interesariusze zmian w gminie?
    Zajęcia poprowadzą dr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda i i dr Ferdynand Morski

Zgłoszenia przyjmujemy od 1. października wyłącznie drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki pocztowej fundacji (zob. zakładka :Kontakt)
Szkolenie (Webinarium) 1.  – zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 27 listopada.
Szkolenie (Webinarium) 2.  – zgłoszenia przyjmujemy do 4 grudnia.
Każde szkolenie – niezależnie od tego czy stacjonarnie czy w formie on-line –  potrwa 5 godzin, od 9:30 do 15:00, z jedną półgodzinną przerwą (pomiędzy 11:45 a 12:15).
Uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. Udział jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!