ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

W ramach działalności statutowej fundacji O!MIASTO zapraszam od 13 września na konsultacje on-line, na platformie do telekonferencji.
Organizacje pozarządowe i pracownicy samorządów lokalnych mogą zgłaszać potrzebę uzyskania wsparcia merytorycznego drogą elektroniczną, na adres fundacji podany w zakładce kontakt, a pomocy – jak zawsze – udzielamy bezpłatnie.
Tematyka konsultacji: udział w procesie planowania przestrzennego i strategicznego, partycypacja w procesie rewitalizacji, dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w planowaniu strategicznym, przestrzennym i w rewitalizacji, urbanistyka i projektowanie przekształceń w miastach itp. – zgodnie z zakresem naszej działalności statutowej.