KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ

Na zaproszenie Związku Miast Polskich uczestniczyć będziemy w pierwszym Kongresie Polityki Miejskiej w Krakowie. Program kongresu składa się z sześciu bloków tematycznych.
W pierwszym dniu (16. października) będziemy debatować o mieszkalnictwie, transporcie i mobilności miejskiej, a także o problemie jakości powietrza. Dzień drugi kongresu poświęcony jest rozwojowi gospodarczemu miast, kształtowaniu przestrzeni oraz rewitalizacji.