OGŁOSZENIE

Fundacja O!MIASTO zamierza powierzyć w formule B2B odpłatne redagowanie i publikowanie, wydawanego przez nas Magazynu Elektronicznego MIASTO, z kontynuacją zasad i kryteriów merytorycznych określonych w artykule wstępnym na stronie wejściowej: www.miasto.me

Magazyn jest zarejestrowanym czasopismem elektronicznym – periodykiem ukazującym się raz miesiącu (o objętości nie mniej niż 4 artykułów).

Poszukujemy osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo innego podmiotu doświadczonego zarówno w: administrowaniu stronami www, tworzeniu treści do publikacji w Internecie (portal, witryna, czasopismo elektroniczne), jak również w zakresie tematyki urbanologicznej, rozwoju miast i zagadnień szeroko rozumianej kultury miast, o udokumentowanym dorobku i odpowiednim wykształceniu (preferowane są osoby z tytułem doktora (w zakresie: geografia miast, urbanistyka, antropologia miast, socjologia), albo podmioty, w których zatrudnione są takie osoby.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres fundacja(at)omiasto.org
List aplikacyjny powinien zawierać informacje nt. wykształcenia, doświadczenia i motywacji do podjęcia ww. zadania oraz oczekiwania finansowe. Na oferty czekamy do 18 sierpnia.

WOLONTARIAT

Fundacja O!MIASTO poszukuje osoby, która w ramach wolontariatu wesprze nas w opracowywaniu treści publikowanych w mediach społecznościowych, dostępnych dla osób z różnorodnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zadania:

 • redakcja już opublikowanych tekstów pod kątem prostego języka;
 • pisanie tekstów alternatywnych do grafik zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej;
 • tworzenie napisów rozszerzonych, zamkniętych oraz opisów tekstowych do filmów;

Zapewniamy:

 • realizację interesujących projektów we współpracy z doświadczonymi ekspertami
  i ekspertkami oraz przeszkolenie w zakresie problematyki miejskiej dostępności;
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i referencje;
 • elastyczne godziny pracy,
 • Ubezpieczenie NNW.

Wymagania:

 • zainteresowanie kulturą miasta i rozwojem miast
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dostępnością specjalistycznych, miejskich treści dla osób z różnorodnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • doświadczenie w tworzeniu treści dostępnych dla osób niewidzących i słabowidzących oraz osób z niesprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi;
 • dostępność od ostatniego tygodnia czerwca 2023 przez minimum 4 tygodni (30 dni kalendarzowych) przez około 8-10 godzin tygodniowo;
 • sprawne „posługiwanie się piórem” i dbałość o wzorową poprawność językową;
 • dobra organizacja pracy, w tym sprawne posługiwanie się narzędziami do pracy zdalnej

Zasady:

 • początek wolontariatu – przełom czerwca/lipca 2023;
 • wolontariat na podstawie umowy wolontariackiej;
 • sposób pracy: zdalnie online.

Sposób naboru:

 • wybór spośród zgłoszeń  przesłanych mailem na adres fundacja[at]mliczynska.pl – prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do  dnia 7 czerwca br. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r.

Tym razem, w Dniu Dziecka, tematem naszego spaceru i dyskusji będzie rewitalizacyjna funkcja sportów miejskich, a wydarzenie poprowadzi dr inż. arch. Bogusław Hajda, wydawca czasopisma elektronicznego www.sportymiejskie.pl

Podczas tego spaceru studialnego odwiedzimy dwa miejsca położone na bytomskim Rozbarku – skate park oraz siłownię na wolnym powietrzu. Zbiórka o godz. 11:00 przy krzyżu obok skate parku.

„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  25 maja. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, ale ograniczony do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją” planujemy na 23 marca 2023 r.
„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Otrzymaliśmy maile z sugestiami aby kolejne spotkanie było ponownie poświęcone przestrzeniom publicznym, z wykorzystaniem przykładu z Katowic, Chorzowa lub Bytomia (liczni korespondenci postulują abyśmy powtórzyli spacer po parku kieszonkowym). Zatem na razie sygnalizujemy termin kolejnego „Czwartku z rewitalizacją” a miejsce podamy niebawem.

Podobnie jak poprzednio, spotkanie potrwa około 4 godzin a tym razem zaczniemy nieco wcześniej,
o godz. 10:00. Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  20 marca. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_3

Przypominamy o jutrzejszym webinarium. Informujemy, że nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Zgłosiło się 5 osób – nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych w: Raciborzu, Szczyrku, Katowicach, Mikołowie i Wieluniu. Uczestnicy otrzymali konspekt webinarium oraz linki do logowania i instrukcję, w jaki sposób to zrobić, na podany w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
Zajęcia zaczynamy o godz.12:00. Więcej o tematyce webinarium piszemy tutaj.

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_2

We wtorek 31 stycznia 2023 r. proponujemy webinarium, którego celem jest  zainspirowanie nauczycieli szkół podstawowych do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.  Jak dotąd mamy tylko dwa zgłoszenia. Informacje nt. tego webinarium dostępne są TUTAJ

Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga jedynie zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma. 

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do udziału. W razie pytań, prosimy o maile na adres elektroniczny jw. albo telefon do biura fundacji.

 

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_1

Zapraszamy w dniu 31 stycznia 2023 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych do udziału w webinarium, którego celem jest  zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż 20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma.

„Miejskie”, urbanologiczne  webinarium dla nauczycieli oferujemy po raz pierwszy, zakładając, że zapoczątkuje serię wydarzeń o różnej formie ale jednym celu – więcej miasta w edukacji. Zależy nam na pokazaniu, w jaki sposób można uatrakcyjnić lekcje poprzez wplecenie tematyki miejskiej i tematów związanych z życiem w mieście, z uwzględnieniem podstawy programowej i uwarunkowań metodycznych nauczania w szkole podstawowej.
Chcemy zacząć od muzyki i plastyki. Przedstawimy współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej  wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

STUDENCKIE STYPENDIUM URBANOLOGICZNE 2025


Informujemy, że  IV kwartale 2023r. Fundacja O!MIASTO zamierza ogłosić konkurs na 12 miesięczne stypendium naukowe, dla studentów i studentek studiów II stopnia, których celem edukacyjnym  do realizacji przed końcem 2025 r. jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej w j. polskim, na polskiej uczelni wyższej – poświęconej szeroko rozumianej tematyce urbanizacji Polski.
Regulamin konkursu stypendialnego opublikujemy przed dniem 30.09.2023r. wyłącznie na naszej stronie internetowej, zapraszamy do udziału w konkursie.

KONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE


Chcemy poinformować, że po wielu latach starań,  w roku 2023 osiągniemy potencjał finansowy, który w końcu umożliwi Fundacji O!MIASTO przeprowadzenie konkursu, wyłonienie i nagrodzenie autorki/autora najbardziej nietuzinkowej, nowatorskiej i użytecznej pracy magisterskiej albo doktorskiej, o tematyce urbanologicznej, obronionych w Polsce w latach 2020-2023 (I edycja nagrody).
Regulamin konkursu, w tym sposób nagrodzenia, warunki formalne i terminy składania aplikacji opublikujemy nie później niż 31 marca 2023r., wyłącznie na naszej stronie internetowej. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  przed 30.03.2024r.

Zapraszamy do udziału w konkursie, a kolejne informacje o postępowaniu konkursowym opublikujemy nie wcześniej niż 21.01.2023r.