ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Reagując na zapytania i sugestie adresatów naszej działalności statutowej, zamierzamy powtórzyć seminarium on-line z 2023r. poświęcone miastu, jako motywu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

Zapraszamy w dniu 24 kwietnia 2024 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych oraz pedagogów z ośrodków pomocy rodzinie, placówek opiekuńczych itp. do udziału w webinarium, którego celem jest zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć (lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań itd.) z dziećmi od lat 9 do 14 (klasy IV–VIII).
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do 19 kwietnia 2024 r.), dostępu do Internetu i podstawowej znajomości funkcji aplikacji Zoom.

Podczas webinarium współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji czy innych zajęć z dziećmi – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Zapraszamy na drugie w tym roku wydarzenie edukacyjne, z cyklu poświęconego rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach, które planujemy na czwartek 21 marca.
Tematem będzie transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla w którym go zorganizujemy (wybudujemy). W wielu programach rewitalizacji coraz częściej pojawiają się przedsięwzięcia tego rodzaju, których realizacji nie zawsze towarzyszy poczucie pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, który się z nimi, przynajmniej teoretycznie, wiąże.

Spotkanie odbędzie się tym razem w Zabrzu. Będzie miało formułę spaceru studialnego połączonego z krótkim seminarium dyskusyjnym. Spotkamy się o godz. 10:00 przy nowo otwartym dworcu przesiadkowym przy ul. Goethego, gdzie przyjrzymy się zastosowanym rozwiązaniom i zapoznamy się z opiniami użytkowników. Potem (około 12:00) przejdziemy do lokalu fundacji przy placu Krakowskim 2, gdzie odbędzie się część seminaryjna (12:30-14:30).

Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres fundacja[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 7. marca

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

SEMINARIUM Z CYKLU „CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ”

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 25 stycznia przyszłego roku w Zabrzu.
Tematem będzie demografia i rola czynników ludnościowych w programowaniu ożywienia zdegradowanych obszarów miasta.

Ze względu na zmienne warunki pogodowe tym razem szczegółowy program spotkania przedstawimy dopiero 15 stycznia. Spotkamy się o godz. 11:00 w lokalu fundacji, w Zabrzu przy placu Krakowskim 2.
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 21. stycznia 2024 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Po przerwie wakacyjnej wracamy do cyklicznych „Czwartków z rewitalizacją”.
Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym oraz – gdy już aura nie zachęca do wędrówek po mieście – formułę seminaryjną.

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 19.10. w Bytomiu.
Tematem będzie „ulica główna” i jej rola w ożywianiu obszaru zdegradowanego. Problem zgłębimy na przykładzie ul Mickiewicza – głównej ulicy jednego z podobszarów rewitalizacji w Bytomiu.

Spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólna próba sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 u zbiegu ul. Mickiewicza i Prusa (przy bramie budynku Prusa 22)
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 16. października.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r.

Tym razem, w Dniu Dziecka, tematem naszego spaceru i dyskusji będzie rewitalizacyjna funkcja sportów miejskich, a wydarzenie poprowadzi dr inż. arch. Bogusław Hajda, wydawca czasopisma elektronicznego www.sportymiejskie.pl

Podczas tego spaceru studialnego odwiedzimy dwa miejsca położone na bytomskim Rozbarku – skate park oraz siłownię na wolnym powietrzu. Zbiórka o godz. 11:00 przy krzyżu obok skate parku.

„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  25 maja. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, ale ograniczony do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Czwartek z rewitalizacją” planujemy na 23 marca 2023 r.
„Czwartki z rewitalizacją” to spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym. Każde spotkanie rozpoczynamy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przechodzimy do moderowanej dyskusji, którą kończy wspólne sformułowanie przydatnych rekomendacji (przy kawie/herbacie i ciastku).

Otrzymaliśmy maile z sugestiami aby kolejne spotkanie było ponownie poświęcone przestrzeniom publicznym, z wykorzystaniem przykładu z Katowic, Chorzowa lub Bytomia (liczni korespondenci postulują abyśmy powtórzyli spacer po parku kieszonkowym). Zatem na razie sygnalizujemy termin kolejnego „Czwartku z rewitalizacją” a miejsce podamy niebawem.

Podobnie jak poprzednio, spotkanie potrwa około 4 godzin a tym razem zaczniemy nieco wcześniej,
o godz. 10:00. Zgłoszenia do udziału w „Czwartku z rewitalizacją” prosimy kierować drogą mailową, czekamy na nie do  20 marca. Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 7 osób. Serdecznie zapraszamy!

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_3

Przypominamy o jutrzejszym webinarium. Informujemy, że nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń. Zgłosiło się 5 osób – nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych w: Raciborzu, Szczyrku, Katowicach, Mikołowie i Wieluniu. Uczestnicy otrzymali konspekt webinarium oraz linki do logowania i instrukcję, w jaki sposób to zrobić, na podany w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej.
Zajęcia zaczynamy o godz.12:00. Więcej o tematyce webinarium piszemy tutaj.

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_2

We wtorek 31 stycznia 2023 r. proponujemy webinarium, którego celem jest  zainspirowanie nauczycieli szkół podstawowych do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.  Jak dotąd mamy tylko dwa zgłoszenia. Informacje nt. tego webinarium dostępne są TUTAJ

Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga jedynie zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma. 

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do udziału. W razie pytań, prosimy o maile na adres elektroniczny jw. albo telefon do biura fundacji.

 

MIASTO JAKO MOTYW LEKCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ_1

Zapraszamy w dniu 31 stycznia 2023 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych do udziału w webinarium, którego celem jest  zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć lekcyjnych: II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż 20 stycznia 2023),  dostępu do Internetu i podstawowej znajomości  funkcji Zooma.

„Miejskie”, urbanologiczne  webinarium dla nauczycieli oferujemy po raz pierwszy, zakładając, że zapoczątkuje serię wydarzeń o różnej formie ale jednym celu – więcej miasta w edukacji. Zależy nam na pokazaniu, w jaki sposób można uatrakcyjnić lekcje poprzez wplecenie tematyki miejskiej i tematów związanych z życiem w mieście, z uwzględnieniem podstawy programowej i uwarunkowań metodycznych nauczania w szkole podstawowej.
Chcemy zacząć od muzyki i plastyki. Przedstawimy współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej  wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.