SEMINARIUM Z CYKLU „CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ”

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 25 stycznia przyszłego roku w Zabrzu.
Tematem będzie demografia i rola czynników ludnościowych w programowaniu ożywienia zdegradowanych obszarów miasta.

Ze względu na zmienne warunki pogodowe tym razem szczegółowy program spotkania przedstawimy dopiero 15 stycznia. Spotkamy się o godz. 11:00 w lokalu fundacji, w Zabrzu przy placu Krakowskim 2.
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 21. stycznia 2024 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

MIGRACJA STRONY INTERNETOWEJ

Realizujemy plan zmian w komunikacji społecznej. Jednym z celów jest unowocześnienie naszej obecności w sieci (nowa witryna fundacji) i rozszerzenie form dialogu z naszymi partnerami i beneficjentami o inne media społecznościowe (Instagram).
Od początku sierpnia postępuje migracja treści z dotychczasowego adresu internetowego fundacji, na nowy spełniający aktualne standardy bezpieczeństwa i odrębności, tym samym nasza strona, choć już aktywna jest witryną w budowie. Nie wszystko już działa, tak jak byśmy chcieli.
W razie problemów, zapraszamy do kontaktu z Fundacją O! MIASTO poprzez naszą dotychczasową witrynę: TUTAJ , która będzie czynna do 31 sierpnia br.

Aktywny jest już nowy adres poczty elektronicznej: fundacja[at]omiasto.org

Podobnie jak dotychczasowa witryna, poprzedni adres poczty elektronicznej fundacji będzie czynny do 31 sierpnia br.

OGŁOSZENIE

Fundacja O!MIASTO zamierza powierzyć w formule B2B odpłatne redagowanie i publikowanie, wydawanego przez nas Magazynu Elektronicznego MIASTO, z kontynuacją zasad i kryteriów merytorycznych określonych w artykule wstępnym na stronie wejściowej: www.miasto.me

Magazyn jest zarejestrowanym czasopismem elektronicznym – periodykiem ukazującym się raz miesiącu (o objętości nie mniej niż 4 artykułów).

Poszukujemy osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo innego podmiotu doświadczonego zarówno w: administrowaniu stronami www, tworzeniu treści do publikacji w Internecie (portal, witryna, czasopismo elektroniczne), jak również w zakresie tematyki urbanologicznej, rozwoju miast i zagadnień szeroko rozumianej kultury miast, o udokumentowanym dorobku i odpowiednim wykształceniu (preferowane są osoby z tytułem doktora (w zakresie: geografia miast, urbanistyka, antropologia miast, socjologia), albo podmioty, w których zatrudnione są takie osoby.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres fundacja(at)omiasto.org
List aplikacyjny powinien zawierać informacje nt. wykształcenia, doświadczenia i motywacji do podjęcia ww. zadania oraz oczekiwania finansowe. Na oferty czekamy do 18 sierpnia.

WOLONTARIAT

Fundacja O!MIASTO poszukuje osoby, która w ramach wolontariatu wesprze nas w opracowywaniu treści publikowanych w mediach społecznościowych, dostępnych dla osób z różnorodnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zadania:

 • redakcja już opublikowanych tekstów pod kątem prostego języka;
 • pisanie tekstów alternatywnych do grafik zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej;
 • tworzenie napisów rozszerzonych, zamkniętych oraz opisów tekstowych do filmów;

Zapewniamy:

 • realizację interesujących projektów we współpracy z doświadczonymi ekspertami
  i ekspertkami oraz przeszkolenie w zakresie problematyki miejskiej dostępności;
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i referencje;
 • elastyczne godziny pracy,
 • Ubezpieczenie NNW.

Wymagania:

 • zainteresowanie kulturą miasta i rozwojem miast
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z dostępnością specjalistycznych, miejskich treści dla osób z różnorodnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • doświadczenie w tworzeniu treści dostępnych dla osób niewidzących i słabowidzących oraz osób z niesprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi;
 • dostępność od ostatniego tygodnia czerwca 2023 przez minimum 4 tygodni (30 dni kalendarzowych) przez około 8-10 godzin tygodniowo;
 • sprawne „posługiwanie się piórem” i dbałość o wzorową poprawność językową;
 • dobra organizacja pracy, w tym sprawne posługiwanie się narzędziami do pracy zdalnej

Zasady:

 • początek wolontariatu – przełom czerwca/lipca 2023;
 • wolontariat na podstawie umowy wolontariackiej;
 • sposób pracy: zdalnie online.

Sposób naboru:

 • wybór spośród zgłoszeń  przesłanych mailem na adres fundacja[at]mliczynska.pl – prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do  dnia 7 czerwca br. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).