WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA

Od 20 do 23 października w Poznaniu odbędzie się konferencja pt.: Wspólna nie znaczy niczyja. Tytuł odnosi się do przestrzeni, i w dużej mierze również do miasta – wspólnoty usilnie (re)prywatyzowanej. Konferencja składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej (warsztaty). Informacje →LINK

Fundacja O!MIASTO wspiera organizację tego wydarzenia.