RELACJA

Spotkaliśmy się w ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy w Zabrzu, podczas kolejnych „Czwartków z rewitalizacją”, których tematem był transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie 16 osób z 9 miast – członkowie organizacji społecznych i pracownicy urzędów. Podczas spotkania edukacyjnego dokładnie analizowaliśmy rozwiązania funkcjonalne nowego centrum przesiadkowego – szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla? Wiele rozwiązań zastosowanych w Zabrzu budziło zaciekawienie lub wątpliwości, czy odpowiadają na potrzeby użytkowników? Dotyczyło to przede wszystkim dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. opiekunów z dziećmi w wózkach lub osób słabo widzących). Natomiast uznanie uczestników spotkania edukacyjnego wzbudziło udane połączenie dworca z wielopoziomowym nadziemnym parkingiem i rozplanowanie ścieżek rowerowych. Dworzec przesiadkowy został oddany do użytku w stanie nie do końca sfinalizowanym, dlatego wrócimy do niego jesienią (również dlatego, że nie wszyscy chętni do udziału naszych wydarzeniach mogli w nich wziąć udział – temat jest atrakcyjny i zdecydowanie „na czasie”).

WYDAWNICTWO I WEBINARIA

Pandemia i ograniczenia w dotychczasowej działalności sprawiły, że poszukując nowych form działania zdecydowanie poszerzyliśmy zakres działalności wydawniczej fundacji, wydając w roku 2020 dwie pozycje w formie e-booków : Leksykon rewitalizacji i poradnik na temat metodyki partycypacyjnego projektowania działań rewitalizacji.  
W dniach 3 i 10 grudnia odbyły się dwa szkolenia, które awizowaliśmy w sierpniu. Oba miały formę webinariów, na platformie Zoom. W  obu szkoleniach wzięło udział łącznie 16 uczestników z 9 miast województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

OTWARCIE WYSTAWY O REWITALIZACJI POZNAŃSKIEJ ŚRÓDKI

W piątek 15 listopada w Bramie Poznania otwarto wystawę, która pokazuje dzieje rewitalizacji poznańskiej Śródki. Arcyciekawe zestawienie najważniejszych faktów – przekształceń  przestrzennych i wydarzeń, zilustrowane zostało bogatą dokumentacją fotograficzną, która uzmysławia jak wielkie zaszły tu zmiany… Wystawę można oglądać do 15 grudnia 2019 r.

PRZESTRZEŃ MA ZNACZENIE

W ubiegła sobotę gościliśmy prof. dr. hab. Grzegorza Węcławowicza,  który przedstawił słuchaczom wykład  na temat czynników kształtujących znaczenie i wartość przestrzeni.

Prelekcja nosiła nieco przewrotny tytuł: „Czy przestrzeń ma znaczenie?”,  a  ujęcie tematu zainspirowało słuchaczy do zadawania pytań, dyskusji oraz dzielenia się obserwacjami.

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

 

WARSZTAT KONSULTACYJNY

W związku z dyskusją prowadzoną w ramach opracowania Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, fundacja została zaproszona na warsztaty, które odbyły się  16 maja 2019 r.  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny warsztatu, w którym uczestniczyła prezes zarządu fundacji dr Dagmara Mliczyńska-Hajda obejmował trzy zasadnicze zagadnienia, które warunkują powodzenie realizacji polityki:

  • wyzwania i problemy napotkane przy tworzeniu i realizacji programów rewitalizacji różnego typu (jakie bariery stawiane przez ustawę utrudniają lub uniemożliwiają realizowanie pomysłów rewitalizacyjnych),
  • doświadczenia związane z realizacją projektów w partnerstwach,
  • w czym i w jaki sposób Samorząd Województwa może wesprzeć organizatorów rewitalizacji?

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018

W zakładce „Działalność” publikujemy informacje na temat działalności fundacji w roku poprzednim oraz plan pracy na rok 2019 przyjęty przez  Zarząd. Bilans i sprawozdanie w ostatecznej treści przedstawimy po posiedzeniu Rady Fundacji.