RELACJA

Spotkaliśmy się w ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy w Zabrzu, podczas kolejnych „Czwartków z rewitalizacją”, których tematem był transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie 16 osób z 9 miast – członkowie organizacji społecznych i pracownicy urzędów. Podczas spotkania edukacyjnego dokładnie analizowaliśmy rozwiązania funkcjonalne nowego centrum przesiadkowego – szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla? Wiele rozwiązań zastosowanych w Zabrzu budziło zaciekawienie lub wątpliwości, czy odpowiadają na potrzeby użytkowników? Dotyczyło to przede wszystkim dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. opiekunów z dziećmi w wózkach lub osób słabo widzących). Natomiast uznanie uczestników spotkania edukacyjnego wzbudziło udane połączenie dworca z wielopoziomowym nadziemnym parkingiem i rozplanowanie ścieżek rowerowych. Dworzec przesiadkowy został oddany do użytku w stanie nie do końca sfinalizowanym, dlatego wrócimy do niego jesienią (również dlatego, że nie wszyscy chętni do udziału naszych wydarzeniach mogli w nich wziąć udział – temat jest atrakcyjny i zdecydowanie „na czasie”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *