AGENDA MIEJSKA UNII EUROPEJSKIEJ

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju wzięliśmy udział w konferencji „Wzmacnianie wymiaru miejskiego – perspektywa europejska i krajowa”, która odbyła się w Warszawie 13 lipca br. w celu zainicjowania praktycznego wdrażania Agendy Miejskiej UE.