USTANOWIENIE NAGRODY ZA NALEPSZĄ URBANOLOGICZNĄ PRACĘ NAUKOWĄ

Po wieloletnich zabiegach i przygotowaniach udało nam się doprowadzić do ustanowienia nagrody za prace naukowe dotyczące współczesnych zagadnień rozwoju i przekształceń miast, urbanizacji oraz miejskich wspólnot w Polsce. Po więcej informacji o nagrodzie fundacji O!MIASTO, proszę kliknąć na jej logo:

Komunikat ogłaszający nabór zgłoszeń do konkursu i termin nadsyłania prac oraz wszystkie inne informacje dotyczące konkursu będziemy publikować wyłącznie na naszej stronie internetowej [www.omiasto.org/konkurs], gdzie dostępny jest regulamin przeprowadzenia konkursu (zawierający, między innymi: warunki udziału, kryteria oceny prac, formę i wysokość nagród itd.).

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Po przerwie wakacyjnej wracamy do cyklicznych „Czwartków z rewitalizacją”.
Proponujemy spotkania i dyskusje ” w realu” – w formule spacerów studialnych połączonych z krótkim seminarium dyskusyjnym oraz – gdy już aura nie zachęca do wędrówek po mieście – formułę seminaryjną.

Najbliższe spotkanie edukacyjne odbędzie się w czwartek 19.10. w Bytomiu.
Tematem będzie „ulica główna” i jej rola w ożywianiu obszaru zdegradowanego. Problem zgłębimy na przykładzie ul Mickiewicza – głównej ulicy jednego z podobszarów rewitalizacji w Bytomiu.

Spotkanie rozpoczniemy od zapoznania się z praktycznym przykładem zmian w obszarze rewitalizacji (spacer z prelegentem, komentującym „plusy” i „minusy” zastosowanych rozwiązań) a następnie przejdziemy do moderowanej dyskusji którą zakończy wspólna próba sformułowanie przydatnych rekomendacji.

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 u zbiegu ul. Mickiewicza i Prusa (przy bramie budynku Prusa 22)
Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres poczta[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 16. października.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy!