PRZESTRZEŃ MA ZNACZENIE

W ubiegła sobotę gościliśmy prof. dr. hab. Grzegorza Węcławowicza,  który przedstawił słuchaczom wykład  na temat czynników kształtujących znaczenie i wartość przestrzeni.

Prelekcja nosiła nieco przewrotny tytuł: „Czy przestrzeń ma znaczenie?”,  a  ujęcie tematu zainspirowało słuchaczy do zadawania pytań, dyskusji oraz dzielenia się obserwacjami.

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD