WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA: JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU

Wspólna nie znaczy niczyja _ logo

Zachęcamy do udziału w konferencji „Wspólna nie znaczy niczyja”, na którą 20 października zaprasza Poznań, a fundacja O! MIASTO objęła patronatem medialnym.
Konferencja będzie poświęcona różnym aspektom przestrzeni publicznej. Umiejętne użytkowanie przestrzeni publicznej, a także zarządzanie nią nie jest łatwe w sytuacji, gdy ma ona poważną konkurencję w postaci zręcznie finansowanych, urządzonych i zarządzanych przestrzeni wielkich, miejskich galerii handlowych. W takiej sytuacji, by zachować jej atrakcyjność, w jej funkcjonowanie musi się zaangażować jak najwięcej środowisk społecznych, a prowadzone działania musza być wszechstronne, wzajemnie powiązane, uzupełniające się i celowo ukierunkowane dla zachowania wspólnego dobra. Jednocześnie, a może i dlatego, częste problemy występujące w przestrzeni publicznej, nieraz nawet niewielkie z uwagi na przedmiot i obszar, ale znaczące skutkami dla całego lub części organizmu miejskiego, przez długie lata nie są rozwiązywane, a nawet dostrzegane. Te właśnie fakty występujące w przeróżnych formach w większości naszych miast oraz ich znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, są inspiracją Konferencji „Wspólna nie znaczy niczyja” Poznań 2015. Stąd wziął się pomysł na jej przeprowadzenie w postaci warsztatowego studium przypadku zarówno z udziałem nauki (referaty, prezentacje,), jak i praktyki (prezentacja dobrych praktyk, warsztaty w zespołach roboczych) przy ich wzajemnej współpracy (wymiana doświadczeń). Oprócz interesującego programu, organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom konferencji pobyt w ciekawych wnętrzach urbanistycznych parku historycznego na Ostrowie Tumskim i Śródce oraz w historycznych i nowych wnętrzach architektonicznych: dawnej Akademii Lubrańskiego, obecnie Muzeum Archidiecezjalnym, w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, w dawnej Śluzie Tumskiej (obecnie Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Brama Poznania) i dawnej kanonii (obecnie restauracji Galeria Tumska).

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konferencji otrzymają w prezencie książkę wydaną w ramach projektu edukacyjnego przeprowadzonego wspólnie przez SFR i M. Poznań – pt. „Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica (2014).

Wspólna nie znaczy niczyja_ZAPROSZENIE

Wspólna nie znaczy niczyja _opis i program konferencji

Wspólna nie znaczy niczyja_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy: Miasto Poznań, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Partnerzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Patronaty honorowe: Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej