WYDAWNICTWO

Fundacja O!MIASTO prowadzi wydawnictwo o tej samej nazwie, powołane do życia w 2014 r.
Fundacja wydaje elektroniczny miesięcznik  MIASTO (czasopismo zarejestrowane pod numerem Pr .2474) oraz e-booki (książkowe publikacje cyfrowe).
Wydawnictwa cyfrowe fundacji są dostępne bezpłatnie – czasopismo MIASTO na stronie www.miasto.me, a książkowe publikacje cyfrowe można  pobrać ze strony internetowej fundacji albo z Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

Przed przesłaniem tekstu prosimy zapoznać się ze Statutem fundacji i profilem naszej działalności.
Nie zajmujemy się recenzowaniem na zlecenie, nie udzielamy porad. Do oceny przyjmujemy teksty przesłane pocztą w formie znormalizowanego maszynopisu (format A4, ok. 1800 znaków na stronie) lub wydruku i opatrzone dopiskiem „propozycja wydawnicza” lub przesłane drogą mailową na adres fundacja[at]mliczynska.pl
Do wydruku prosimy dołączyć konspekt lub streszczenie oraz podać informacje kontaktowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz krótką notę o dotychczasowym dorobku z wykazem wcześniejszych publikacji. Propozycje wydawnicze rozpatrujemy w ciągu dwóch  miesięcy. Po tym czasie teksty nieprzyjęte do publikacji zostaną zniszczone (maszynopisów nie odsyłamy).

kod_kreskowy_ISBN 9788396006806

kod_kreskowy_ISBN 9788396006813
METODYKA PARTYCYPACYJNEGO PROJEKTOWANIA DZIAŁAŃ REWIALIZACYJNYCH