WARSZTAT KONSULTACYJNY

W związku z dyskusją prowadzoną w ramach opracowania Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, fundacja została zaproszona na warsztaty, które odbyły się  16 maja 2019 r.  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zakres tematyczny warsztatu, w którym uczestniczyła prezes zarządu fundacji dr Dagmara Mliczyńska-Hajda obejmował trzy zasadnicze zagadnienia, które warunkują powodzenie realizacji polityki:

  • wyzwania i problemy napotkane przy tworzeniu i realizacji programów rewitalizacji różnego typu (jakie bariery stawiane przez ustawę utrudniają lub uniemożliwiają realizowanie pomysłów rewitalizacyjnych),
  • doświadczenia związane z realizacją projektów w partnerstwach,
  • w czym i w jaki sposób Samorząd Województwa może wesprzeć organizatorów rewitalizacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *