NABÓR DO KONKURSU NA PRACĘ NAUKOWĄ

Uprzejmie informujemy, że w zakładce NAGRODA znajdują się komunikaty dotyczące trwającej pierwszej edycji Konkursu o nagrodę Fundacji O! MIASTO za pracę naukową o tematyce dotyczącej współczesnych zagadnień rozwoju i przekształceń miast, urbanizacji oraz miejskich wspólnot w Polsce.
Nabór prac magisterskich i doktorskich trwać będzie od 29 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.
REGULAMIN KONKURSU
Zapraszamy do udziału w konkursie!

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Reagując na zapytania i sugestie adresatów naszej działalności statutowej, zamierzamy powtórzyć seminarium on-line z 2023r. poświęcone miastu, jako motywu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

Zapraszamy w dniu 24 kwietnia 2024 r. nauczycieli uczących w szkołach podstawowych oraz pedagogów z ośrodków pomocy rodzinie, placówek opiekuńczych itp. do udziału w webinarium, którego celem jest zainspirowanie do wykorzystania miasta, jako motywu zajęć (lekcyjnych, pozalekcyjnych, kółek zainteresowań itd.) z dziećmi od lat 9 do 14 (klasy IV–VIII).
Webinarium jest bezpłatne, udział w szkoleniu wymaga: zgłoszenia chęci uczestniczenia mailem, na adres fundacja[at]mliczynska.pl (nie później niż do 19 kwietnia 2024 r.), dostępu do Internetu i podstawowej znajomości funkcji aplikacji Zoom.

Podczas webinarium współczesne zjawiska, zwyczaje i procesy, które – choć są łatwe do rozpoznania w miejskim środowisku, powszechne i często bardzo bliskie uczniom – to nie „kojarzą się” z urbanistyką, miejskością, rozwojem lub zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Pokażemy jak lepiej wykorzystać media społecznościowe, bezpłatne aplikacje audio i video (graficzne i muzyczne), podcasty i videovirale. Sięgniemy do wybranych źródeł, różnorodnych atrakcyjnych utworów muzycznych i plastycznych, wprost lub pośrednio zajmujących się miastem i miejskością.

Zajęcia webinaryjne będą trwały trzy godziny – od 12:00 do 15:00, z możliwością przedłużenia o sesję pytań i odpowiedzi (do 16:00). Podczas webinarium wspólnie przyjrzymy się możliwościom uatrakcyjnienia lekcji czy innych zajęć z dziećmi – różnym nieoczywistym miejskim „tematom” oraz zjawiskom z zakresu kultury muzycznej i sztuk wizualnych, które są intersujące, niebanalne i mają ścisłe powiązanie z miastem, urbanizacją, miejskimi klimatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

RELACJA

Spotkaliśmy się w ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy w Zabrzu, podczas kolejnych „Czwartków z rewitalizacją”, których tematem był transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie 16 osób z 9 miast – członkowie organizacji społecznych i pracownicy urzędów. Podczas spotkania edukacyjnego dokładnie analizowaliśmy rozwiązania funkcjonalne nowego centrum przesiadkowego – szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla? Wiele rozwiązań zastosowanych w Zabrzu budziło zaciekawienie lub wątpliwości, czy odpowiadają na potrzeby użytkowników? Dotyczyło to przede wszystkim dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. opiekunów z dziećmi w wózkach lub osób słabo widzących). Natomiast uznanie uczestników spotkania edukacyjnego wzbudziło udane połączenie dworca z wielopoziomowym nadziemnym parkingiem i rozplanowanie ścieżek rowerowych. Dworzec przesiadkowy został oddany do użytku w stanie nie do końca sfinalizowanym, dlatego wrócimy do niego jesienią (również dlatego, że nie wszyscy chętni do udziału naszych wydarzeniach mogli w nich wziąć udział – temat jest atrakcyjny i zdecydowanie „na czasie”).

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Informujemy, że za sprawa dużej liczby zgłoszeń, drugie w tym roku wydarzenie edukacyjne, z cyklu poświęconego rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach, będzie miało dwa wydania: pierwotnie zaplanowane na 21 marca oraz dodatkowe tydzień wcześniej – tj. 14 marca. Mamy jeszcze dwa miejsca, na czwartek 14 marca. Więcej nt. wydarzenia, program i jak się zgłosić: TUTAJ

CZWARTEK Z REWITALIZACJĄ

Zapraszamy na drugie w tym roku wydarzenie edukacyjne, z cyklu poświęconego rewitalizacji obszarów zdegradowanych w miastach, które planujemy na czwartek 21 marca.
Tematem będzie transport publiczny i jego rola w ożywianiu relacji społeczno-gospodarczych w dzielnicach zdegradowanych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi mieć centrum przesiadkowe/ węzeł przesiadkowy aby oprócz dobrego wypełniania podstawowej funkcji, sprzyjał również ożywianiu dzielnicy lub osiedla w którym go zorganizujemy (wybudujemy). W wielu programach rewitalizacji coraz częściej pojawiają się przedsięwzięcia tego rodzaju, których realizacji nie zawsze towarzyszy poczucie pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, który się z nimi, przynajmniej teoretycznie, wiąże.

Spotkanie odbędzie się tym razem w Zabrzu. Będzie miało formułę spaceru studialnego połączonego z krótkim seminarium dyskusyjnym. Spotkamy się o godz. 10:00 przy nowo otwartym dworcu przesiadkowym przy ul. Goethego, gdzie przyjrzymy się zastosowanym rozwiązaniom i zapoznamy się z opiniami użytkowników. Potem (około 12:00) przejdziemy do lokalu fundacji przy placu Krakowskim 2, gdzie odbędzie się część seminaryjna (12:30-14:30).

Udział w spotkaniu edukacyjnym wymaga uprzedniego zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową, na adres fundacja[at]omiasto.org (przypominamy, że zmieniliśmy adres mailowy!).
Na zgłoszenia czekamy do 7. marca

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych albo zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w spacerze i dyskusji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE

Fundacja O!MIASTO sprzeda fortepian oraz meble i używany sprzęt AGD. Przedmioty oferowane do sprzedaży można oglądać i odebrać w Zabrzu, po umówieniu spotkania: fundacja[at]omiasto.org