INAUGURACJA WSPÓŁPRACY ZE ŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM GMIN I POWIATÓW

9 marca odbyło się inauguracyjne seminarium dla Radnych i Pracowników Samorządowych: MIASTO – PLANOWANIE  ROZWOJU I REWITALIZACJA. Prawie 40 uczestników z werwą dyskutowało oraz wymieniało obserwacje, refleksje i oceny. Zaproponowana tematyka i sposób prowadzenia spotkania spotkały się z akceptacją i dużym zainteresowaniem uczestników,
na co dzień aktywnych w kilkunastu miastach województwa śląskiego.

Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację O!MIASTO we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Planowana jest współpraca obu instytucji, kolejne seminarium przewidujemy jeszcze przed wakacjami. Relacja fotograficzna dzięki uprzejmości Śl.Z.GiP [aut.:Małgorzata Surmacz]