RELACJA Z WARSZTATU W LUBLINIE

NASZA POMOC W REWITALIZACJI: SPACER STUDYJNY W JAWORZNIE

Pierwszym naszym przedsięwzięciem w tym roku było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 12 stycznia spaceru studyjnego po osiedlu OTK w Jaworznie, w którym wzięli udział przedstawiciele: społeczności mieszkańców tego osiedla, Wydziału Rozwoju i Planowania Gospodarczego Urzędu Miasta Jaworzna, Stowarzyszenia „Fabryka Inicjatyw” z katowickiego Nikiszowca oraz F.O!M. Celem spaceru było dostarczenie wiedzy i wymiana poglądów na temat możliwości i metod działań, które mogą zintegrować mieszkańców osiedla wokół idei jego rewitalizacji. Na kwiecień uczestnicy spaceru zaplanowali wizytę studyjną w Nikiszowcu. Poniżej relacja fotograficzna z tego przedsięwzięcia.

SS_1 SS_3 SS_2 SS_4

POROZMAWIAJMY O REWITALIZACJI

Dni otwarte Funduszy Europejskich zorganizowane w dniach 7-8 maja 2015 przez Wydział Funduszu Społecznego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego były okazją do propagowania idei rewitalizacji w miastach. Fundacja O!MIASTO została zaproszona do panelu eksperckiego, poświęconego przyszłości rewitalizacji i roli projektantów w kreowaniu   zmian w miastach. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

PLAC KOLEGIACKI – WARSZTATY W POZNANIU : FOTORELACJA

Relacja fotograficzna z warsztatów
dzięki uprzejmości p. Lecha PODBREZA

INAUGURACJA WSPÓŁPRACY ZE ŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM GMIN I POWIATÓW

9 marca odbyło się inauguracyjne seminarium dla Radnych i Pracowników Samorządowych: MIASTO – PLANOWANIE  ROZWOJU I REWITALIZACJA. Prawie 40 uczestników z werwą dyskutowało oraz wymieniało obserwacje, refleksje i oceny. Zaproponowana tematyka i sposób prowadzenia spotkania spotkały się z akceptacją i dużym zainteresowaniem uczestników,
na co dzień aktywnych w kilkunastu miastach województwa śląskiego.

Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację O!MIASTO we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Planowana jest współpraca obu instytucji, kolejne seminarium przewidujemy jeszcze przed wakacjami. Relacja fotograficzna dzięki uprzejmości Śl.Z.GiP [aut.:Małgorzata Surmacz]