NASZA POMOC W REWITALIZACJI: SPACER STUDYJNY W JAWORZNIE

Pierwszym naszym przedsięwzięciem w tym roku było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 12 stycznia spaceru studyjnego po osiedlu OTK w Jaworznie, w którym wzięli udział przedstawiciele: społeczności mieszkańców tego osiedla, Wydziału Rozwoju i Planowania Gospodarczego Urzędu Miasta Jaworzna, Stowarzyszenia „Fabryka Inicjatyw” z katowickiego Nikiszowca oraz F.O!M. Celem spaceru było dostarczenie wiedzy i wymiana poglądów na temat możliwości i metod działań, które mogą zintegrować mieszkańców osiedla wokół idei jego rewitalizacji. Na kwiecień uczestnicy spaceru zaplanowali wizytę studyjną w Nikiszowcu. Poniżej relacja fotograficzna z tego przedsięwzięcia.

SS_1 SS_3 SS_2 SS_4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *