FESTIWAL ARCHITEKTURY

logo-festiwalu-architektury

Na prośbę organizatorów Festiwalu Architektury podjęliśmy się poprowadzenia panelu poświęconego rewitalizacji (→ strona Festiwalu Architektury 2016). W dyskusji 14 września, w pawilonie wystawowym SARP przy ul.Foksal w Warszawie uczestniczyli: Paulina Czurak – właścicielka firmy Ideograf, p.Marta Sękulska-Wrońska – współwłaściciel i architekt w firmie WXCA, p. Piotr Olbryś – dyrektor w firmie Balmoral Properties, p. Bartosz Poniatowski – kierownik Oddziału Estetyki i Krajobrazu Miasta w Biurze Architekta Miasta Łódź oraz p. Krzysztof Pykel  – dyrektor inwestycyjny w firmie Port Praski. Dyskutanci wymieniali opinie i refleksje na temat trzech, generalnych kwestii istotnych w bieżącej praktyce procesów rewitalizacji w Polsce:
1. Rewitalizacja jest obecnie bardzo nośnym, wręcz modnym tematem dyskusji, który ogniskuje rosnące zainteresowanie zmianami zachodzącymi w polskich miastach. Skąd się bierze ten ‘magnetyzm’ rewitalizacji? Założenia zarysowane w projekcie Narodowego Planu Rewitalizacji oraz rosnąca dostępność funduszy unijnych na projekty rewitalizacyjne są znaczącą, praktyczną przesłanką tego zainteresowania, ale czy jedyną i czy najistotniejszą? Jakie są inny przyczyny oraz perspektywy utrwalenia tej ‘mody na rewitalizację’?
2. Czy i w jakim stopniu wysoka jakość architektury jest czynnikiem katalizującym procesy rewitalizacji w miastach? Czy ponadprzeciętne, wybitne lub kontrowersyjne realizacje architektoniczne, w tym szczególnie te, zyskujące miano ‘architektonicznych ikon’ – jak np. Cricoteka na krakowskim Podgórzu czy siedziby NOSPR i Muzeum Śląskiego, które wzniesione zostały na terenach b. KWK Katowice – tworzą ‘masę krytyczną’ dla wywołania ożywienia w zmarginalizowanych dzielnicach miast? Jaka architektura może być katalizatorem rewitalizacji? A wobec tego, jakie są zadania projektanta, architekta lub urbanisty?
3. Rewitalizacja, według niedawno wprowadzonej ustawy o rewitalizacji, ma być zmianą inicjowaną, zaplanowaną i sterowaną przez władze miast. Jaka jest wobec tego rola sektora prywatnego – przedsiębiorców, inwestorów i projektantów – w rewitalizacji? Ustawa używa pojęcia ‘Interesariusz rewitalizacji’, które zakłada istnienie zobiektywizowanego wspólnego interesu – sensu przeprowadzenia rewitalizacji. Czy jest nim ład przestrzenny?

Poniżej fotorelacja z przebiegu panelu dyskusyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *