2016

Plan pracy Fundacji O! MIASTO na rok 2016: UCHWAŁA _W SPRAWIE PLANU PRACY NA ROK 2016


 

Jak dotąd zorganizowaliśmy:

 •  12. stycznia: spacer studyjny po osiedlu OTP w Jaworznie. Więcej na temat tego przedsięwzięcia fundacji → Tutaj
 •  22-24. stycznia: wizyta studyjna w Jeleniej Górze i jej okolicach – „Miasto i podmiejskie zespoły dworskie, osiągnięcia i perspektywy społeczno-gospodarczego ożywienia poprzez rewitalizację”. Więcej na temat tego przedsięwzięcia fundacji → Tutaj

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z cyklu „Czwartki z rewitalizacją”PROGRAM SZKOLEŃ

→ 12 maja 2016r.(czwartek), od 10:00 do 15:00, miejsce: CENTRUM BIUROWO – SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 W KATOWICACH

 • TEMAT WIODĄCY: Programowanie rewitalizacji
  ZAKRES: ustawowy i pozaustawowy tok opracowywania programu i inicjacji procesu rewitalizacji – zalety i wady każdej opcji; zamawianie i odbiór programu rewitalizacji – przedmiotu zamówienia publicznego.
  FORMA SZKOLENIA: warsztat – konwersatorium
  ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy jednostek administracji samorządowej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, aktywiści organizacji pozarządowych.
  PROWADZĄCA: Dagmara Mliczyńska Hajda

KOSZT: bezpłatne
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ograniczona, maksimum 10 osób.
ZGŁOSZENIA: do 28 kwietnia br., drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@mliczynska.pl 

→19 maja 2016r.(czwartek), od 10:00 do 15:00, miejsce: CENTRUM BIUROWO – SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 W KATOWICACH

 • TEMAT WIODĄCY: Przestrzenie publiczne w rewitalizacji
  ZAKRES: zmiany w przestrzeniach publicznych rewitalizowanych dzielnic – przygotowanie projektów dalekich od nudy; nie banalne formy i nietypowe funkcje – jak przygotować nietuzinkowy projekt rewitalizacyjny zmieniający przestrzeń publiczną w atrakcyjne miejsce?
  FORMA SZKOLENIA: warsztat – konwersatorium
  ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy jednostek administracji samorządowej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.
  PROWADZĄCY: Bogusław Hajda – zobacz biogram

KOSZT: bezpłatne
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ograniczona, maksimum 10 osób.
ZGŁOSZENIA: do 5 maja br., drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@mliczynska.pl

→16 czerwca 2016r. (czwartek), od 10:00 do 15:00, miejsce: CENTRUM BIUROWO – SZKOLENIOWE MONIUSZKI 7 W KATOWICACH

 • TEMAT WIODĄCY: Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji
  ZAKRES: Metodyka procesu aktywizacji interesariuszy rewitalizacji, rodzaje partycypacji, modelowanie form partnerstwa, instrumenty i rozwiązania organizacyjne, rozwiązywanie problemów w komunikacji społecznej na rzecz rewitalizacji.
  FORMA SZKOLENIA: warsztat – konwersatorium
  ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy jednostek administracji samorządowej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, aktywiści organizacji pozarządowych.
  PROWADZĄCA: Dagmara Mliczyńska Hajda  – zobacz biogram
  KOSZT: bezpłatne
  ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ograniczona, maksimum 10 osób.
  ZGŁOSZENIA: do 31 maja br., drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@mliczynska.pl

 


LOGO

BEZPŁATNE SEMINARIA DLA RADNYCH GMIN MIEJSKICH:

MIASTO – PLANOWANIE  ROZWOJU I REWITALIZACJA.
PROWADZENIE: DAGMARA MLICZYŃSKA HAJDA
JAK DOTĄD PRZEPROWADZILIŚMY DWA SEMINARIA: jedno we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów (9 marca 2015) i drugie – dla Radnych Rady Miasta Katowice (10 marca 2015). Poniżej fotorelacje z obu seminariów.

RADNI ZAINTERESOWANI ORGANIZACJĄ PRELEKCJI W ICH MIEŚCIE PROSZENI SĄ O KONTAKT – ZGŁOSZENIA MAILEM : FUNDAJCA@ MLICZYNSKA.PL
WARUNKI ORAZ INNE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PROGRAM SPOTKANIA SEMINARYJNEGO DLA RADNYCH

 


KONKURS STYPENDIALNY:

POLSKIE MIASTO I JEGO PRZEMIANY.
TERMIN OGŁOSZENIA: 15 MAJA 2016
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 15 PAŹDZIERNIKA 2016
ROZSTRZYGNIĘCIE: 30 LISTOPADA 2016
CEL: PROMOCJA MIASTA, JAKO PRZEDMIOTU STUDIÓW I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH, WŚRÓD STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA.
PRZEDMIOTEM KONKURSU BĘDZIE ZGŁOSZENIE NAJLEPSZEGO (NAJCIEKAWSZEGO) TEMATU PRACY MAGISTERSKIEJ, WRAZ Z PLANEM TEJ PRACY.
WYSOKOŚĆ POJEDYNCZEGO STYPENDIUM ZALEŻEĆ BĘDZIE OD ILOŚCI WYBRANYCH STYPENDYSTÓW. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU, REGULAMIN I SKŁAD JURY KONKURSU ZOSTANĄ PODANE PRZED JEGO OGŁOSZENIEM.


LOGO
PRELEKCJE DLA AKTYWISTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAINTERESOWANE PROJEKTEM PROSZONE SĄ O KONTAKT – MAILEM LUB TELEFONICZNIE

WARUNKI ORAZ INNE  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEPROPOZYCJA DLA AKTYWISTÓW NGO


Zgodnie z przepisami Statutu Fundacja działa według planu pracy