2020

Ubiegły rok 2020 był wyjątkowy, trudny i pełen niepokoju. Choć podobnie jak w latach poprzednich, w styczniu fundacja przyjęła plan pracy kierunkujący naszą działalność, to rzeczywistość – uwarunkowania rozwijającej się pandemii covid-19 całkowicie przebudowała te plany  (zobacz: UCHWAŁA _1_W SPRAWIE PLANU PRACY NA ROK 2020)

Z  6 założonych działań, udało się zrealizować dwa – kontynuować regularne wydawanie elektronicznego magazynu O! MIASTO oraz przeprowadzić dwa bezpłatne szkolenia – webinaria, skierowane do podmiotów publicznych oraz członków i aktywistów innych organizacji pozarządowych.  Cykl pn. „Czwartek z rewitalizacją” trzeba było zawiesić, podobnie jak  zorganizowanie podróży studialnej, dotyczącej szeroko pojmowanej problematyki rozwoju miast w Polsce.
Również sfinalizowanie działań prowadzących do ustanowienie stypendium oraz przygotowanie konkursu stypendialnego przesuwa się w czasie, z powodu dekoniunktury utrudniającej poszukiwanie sponsorów dla tego przedsięwzięcia.  Pandemiczne turbulencje skłoniły do skorygowania planów – nastąpiło poszerzenie działaności wydawniczej. Rozpoczęliśmy wydawanie cyklu poradników i podręczników.
Opis działalności fundacji przedstawiamy w SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O!MIASTO ZA ROK 2020