2014

  • Rejestracja fundacji nastąpiła 23 października 2014r.
  • Fundacja O!MIASTO uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu Założeń ustawy o rewitalizacji, prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Opinia została przygotowana i przekazana do resortu odpowiedzialnego za rozwój miast, a z jej treścią można się zapoznać pobierając plik w formacie pdf →OPINIA NA TEMAT PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO USTAWY O REWITALIZACJI_2014 
  • Warszawa 4-5 grudnia 2014r., udział w panelu dyskusyjnym w trakcie Konferencji Kultura + Rewitalizacja. Więcej →TUTAJ
    Prezeska Zarządu Fundacji O!MIASTO w panelu dyskusyjnym  na temat celów społecznych rewitalizacji.

 

  • Wrocław 5-6 grudnia 2014r. – wykład pt. „Rewitalizacja polskich miast 1989-2014. Próba podsumowania” na konferencji „Rewitalizacja w Polsce. Rozwój obszarów rewitalizowanych – kultura i zmiany społeczne na obszarach zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną” – organizowana przez Fundację Kontury Kultury → Program

Sprawozdanie finansowe (uproszczony bilans) oraz szczegółowy opis działalności fundacji w roku 2014  →
UCHWAŁA 1_RADY FUNDACJI W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2014