WARSZTATY „JUTRO JEST DZIŚ” W JAŚLE

MATERIAŁY, warsztat 25 kwietnia 2018 r.

Zestaw zdjęć, LINK: foto

Czarno-białe zdjęcie z lotu ptaka, LINK: Obraz z lotu ptaka_A3_CZB

Kolorowe  zdjęcie z lotu ptaka, LINK: Obraz z lotu ptaka_A3

Mapa w skali 1: 200, LINK: mapa do projektowania 1do200 A2

Ortofotomapa w skali 1:500, LINK:  wydruk1524245287726549040

Mapa zasadnicza w skali 1: 500, LINK: Mapa zasadnicza

FOTO-ESEJE, LINK: FOTO-ESEJE

Warsztat 9 Maja 2018 r.: PREZENTACJA ANALIZ PRZEZ ARCH. ANDRZEJA GAWLEWICZA : POWITANIE  FILM