KAPITUŁA NAGRODY

Pan prof. zw. dr hab. Grzegorz Węcławowicz – Przewodniczący Kapituły Nagrody

Pan mgr inż. arch. Lech Podbrez – członek Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji O! MIASTO, architekt i urbanista

      Pan dr hab. Maciej Pietrzykowski – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekonomista