ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST

Fundacja O!MIASTO wsparła, poprzez aktywne merytoryczne uczestnictwo, bezpłatną konferencję poświęconą zagadnieniu wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast, którą w dniach 13-14 listopada 2017 w Warszawie zorganizowały dwie organizacje pozarządowe – polska : Forum Rewitalizacji oraz francuska : Stowarzyszenie Sites & Cités Remarquables de France (przy wsparciu ze strony ministerstw – Rozwoju oraz Infrastruktury i Rozwoju oraz Ambasady Francji w Polsce).   W konferencji udział wzięło około 60 osób, w tym przedstawiciele miast – beneficjentów programu Modelowa Rewitalizacja Miast.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SMART CITY W REWITALIZACJI

Zapraszamy na konferencję „PRZEDSIĘWZIĘCIA SMART CITY W RAMACH PROGRAMÓW REWITALIZACJI”, która odbędzie się 9 listopada 2017r. w Sosnowcu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konferencja odbędzie się w Sali Sesyjnej Rady Miasta Sosnowca, w budynku przy Alei Zwycięstwa 20.
Początek o godzinie 10:00 (rejestracja od 9:30).
Program →ZAPROSZENIE_KONFERENCJA 9.11.2017_SOSNOWIEC
Prezentacja Prezes Fundacji O!MIASTO → METODY FINANSOWANIA DZIAŁAŃ PRO-SPOŁECZNYCH_KONFERENCJA 9.11.2017

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ

Na zaproszenie Związku Miast Polskich uczestniczyć będziemy w pierwszym Kongresie Polityki Miejskiej w Krakowie. Program kongresu składa się z sześciu bloków tematycznych.
W pierwszym dniu (16. października) będziemy debatować o mieszkalnictwie, transporcie i mobilności miejskiej, a także o problemie jakości powietrza. Dzień drugi kongresu poświęcony jest rozwojowi gospodarczemu miast, kształtowaniu przestrzeni oraz rewitalizacji.

DIVERCITIES

DIVERCITIES
Bierzemy udział w finale projektu DIVERCITIES (→LINK), realizowanego w ramach 7. programu ramowego UE.

Badania prowadzone w ramach tego projektu dotyczą różnorodności społecznej, a właściwie fundamentalnej w czasach hyper-różnorodności, kwestii aksjologicznych. Czy, a jeśli tak, to jakie dowody możemy znaleźć, aby wykazać pozytywny wpływ zróżnicowań społecznych, występujących w europejskich miastach, na osiąganie spójności społecznej oraz  na wzrost mobilności społecznej? Jakie pozytywne aspekty zróżnicowań społecznych mogą być wzmocnione przez aplikację zasad – uczestnictwa i ładu społecznego?  Do jakiego stopnia polityki różnorodności społecznej miast, które są zasadniczo deklaracyjne, wynikają z konkretnych obserwacji lub rozpoznanych mechanizmów relacji społecznych? Jakie są główne pola oddziaływania polityki różnorodności oraz jaka jest rola ruchów społecznych, mieszkańców oraz innych lokalnych interesariuszy zmian w mieście?

Budapest   Knife grinder craftsman in Middle Józsefváros. © Gyula Nyári

Kontekst przestrzenny i społeczny w VIII dzielnicy Budapesztu – jednego z miast – uczestników projektu (źródło: https://www.urbandivercities.eu/budapest/)

Rezultatem projektu mają być konkretne wnioski,  szczególnie praktyczne rekomendacje dla miast. Raport końcowy przedstawi przykłady dobrych praktyk miast europejskich, ilustrujących wypracowane zasady postępowania, narzędzia – regulatory i motywatory, służące do wzmacniania spójności społecznej (i przestrzennej) oraz wspierania mobilności społecznej.
Wyniki projektu przedstawione zostaną oddzielnie, w ramach sprawozdania z konferencji (8-10 lutego 2017), które zaprezentujemy 9 marca br.

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

info W dniu 23 września (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się  seminarium pn. „Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy”. Seminarium, które organizuje Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją O!Miasto jest adresowane do przedstawicieli wszystkich gmin, które prowadzą na swoim terenie działania rewitalizacyjne (lub planują ich rozpoczęcie), w tym także z wykorzystaniem przepisów ustawy o rewitalizacji. Seminarium odbędzie się w Katowicach, w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Program seminarium →POBIERZ

Współorganizatorem seminarium jest:
Śląski Związek Gmin i Powiatów
zwiazek-gmin

AGENDA MIEJSKA UNII EUROPEJSKIEJ

Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju wzięliśmy udział w konferencji „Wzmacnianie wymiaru miejskiego – perspektywa europejska i krajowa”, która odbyła się w Warszawie 13 lipca br. w celu zainicjowania praktycznego wdrażania Agendy Miejskiej UE.

 

KONFERENCJA „REWITALIZACJA-KULTURA-INNOWACJE”

Podczas konferencji, która odbyła się 24 maja 2016r. w Katowicach dyskutowaliśmy o  roli społeczności lokalnej w programach rewitalizacji, na czym polega innowacja społeczna w kontekście rewitalizacji – jak wykorzystać potencjał akademicki do kreowania i upowszechniania innowacji społecznych oraz w jaki sposób działania kulturotwórcze mogą współtworzyć, wspierać procesy rewitalizacji miast.

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA: JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU

Wspólna nie znaczy niczyja _ logo

Zachęcamy do udziału w konferencji „Wspólna nie znaczy niczyja”, na którą 20 października zaprasza Poznań, a fundacja O! MIASTO objęła patronatem medialnym.
Konferencja będzie poświęcona różnym aspektom przestrzeni publicznej. Umiejętne użytkowanie przestrzeni publicznej, a także zarządzanie nią nie jest łatwe w sytuacji, gdy ma ona poważną konkurencję w postaci zręcznie finansowanych, urządzonych i zarządzanych przestrzeni wielkich, miejskich galerii handlowych. W takiej sytuacji, by zachować jej atrakcyjność, w jej funkcjonowanie musi się zaangażować jak najwięcej środowisk społecznych, a prowadzone działania musza być wszechstronne, wzajemnie powiązane, uzupełniające się i celowo ukierunkowane dla zachowania wspólnego dobra. Jednocześnie, a może i dlatego, częste problemy występujące w przestrzeni publicznej, nieraz nawet niewielkie z uwagi na przedmiot i obszar, ale znaczące skutkami dla całego lub części organizmu miejskiego, przez długie lata nie są rozwiązywane, a nawet dostrzegane. Te właśnie fakty występujące w przeróżnych formach w większości naszych miast oraz ich znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, są inspiracją Konferencji „Wspólna nie znaczy niczyja” Poznań 2015. Stąd wziął się pomysł na jej przeprowadzenie w postaci warsztatowego studium przypadku zarówno z udziałem nauki (referaty, prezentacje,), jak i praktyki (prezentacja dobrych praktyk, warsztaty w zespołach roboczych) przy ich wzajemnej współpracy (wymiana doświadczeń). Oprócz interesującego programu, organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom konferencji pobyt w ciekawych wnętrzach urbanistycznych parku historycznego na Ostrowie Tumskim i Śródce oraz w historycznych i nowych wnętrzach architektonicznych: dawnej Akademii Lubrańskiego, obecnie Muzeum Archidiecezjalnym, w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, w dawnej Śluzie Tumskiej (obecnie Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Brama Poznania) i dawnej kanonii (obecnie restauracji Galeria Tumska).

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konferencji otrzymają w prezencie książkę wydaną w ramach projektu edukacyjnego przeprowadzonego wspólnie przez SFR i M. Poznań – pt. „Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica (2014).

Wspólna nie znaczy niczyja_ZAPROSZENIE

Wspólna nie znaczy niczyja _opis i program konferencji

Wspólna nie znaczy niczyja_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy: Miasto Poznań, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Partnerzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Patronaty honorowe: Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej